TISUĆU BOJA, Pisci i književnost - grupa autora

2019-04-18

Sažetak:
Knjiga je podijeljena u četiri cjeline, nazvane prema zadanim temama. Svaki dio nosi ime jednog godišnjeg doba. Teme unutar svakog godišnjeg doba su različite.
Sve priče mogu imati najviše 100 riječi.
Moto: "Riječ kao veza među svim ljudima na svijetu, protiv svih oblika nasilja".

Bilješka o autorima:
Priče su pisali autori iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Ukrajine.

Iva Ždero Petričević, Silvija Tomić, Kruno Šafranić, Vlasta Šafranić, Branka Šafranić, Marijana Rom, Ljerka Varga, Matilda Mance, Mirjana Pejak, Nena Crnčević, Marija Kotarski, Marcela Kovačić, Lidija Harak, Daria Lisenko, Biserka Spajić, Tea Žigman, Maja Adžaga, Mirela Osmanović Ćupina, Sonja Smolec, Evica Kraljić, Magdalena Prekrit, Jasminka Anančevska, Ljiljana Meštrić, Maja Grgac, Vedrana Harak, Marija Lovrić, Nada Vučičić, Danijela Sabo, Dragana Latinović

Priče do sto riječi u ovoj knjizi nastale su u razdoblju od 31.7.2015. do 9.9.2015. godine. Autori su članovi Facebook Grupe "Pisci i Književnost".

Naslov: Tisuću boja
Autor: Pisci i književnost - grupa autora
Broj stranica: 114
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2016.
ISBN: 978-953-336-286-1
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev