Zbirka pjesama "Tiger" - Emil Gebeješ - recenzija: Dragana Latinović

2019-05-13

Beskonačno mnogo je simbola koji nas inspirišu.

Naš život obilježavaju simboli, naizmjenično se izmjenjuju simboli pobjede i propasti. Uhvaćeni u mrežu života prisiljeni smo da se branimo od nasrtaja onih koji nam žele nauditi. Koprcamo se kao muhe uhvaćene u nit paukove mreže, pod nemilosrdnim pogledom samog pauka ubice. Da to smo mi plijen u kandžama nemilosrdnog tigra.

Tiha natruha ljubavi je samo oaza u pustinji surovog svijeta, i to autor zbirke pjesama "Tiger" Emil Gebeješ vješto prepoznaje. Pronaći oazu u areni gdje se vodi borba na život ili smrt je zadatak koji uspije rijetkima. To su oni koji shvate na vrijeme da ne treba težiti savršenosti, da je simbolika nesavršenosti daleko veći ideal sama po sebi.

Šta smo mi? Ko smo mi? Mi smo život koji nije konstantan, mi smo život koji teče. Prolaznost kao treptaj oka i sumorni kraj. 

Autor zbirke vješto žonglira sa simbolima i donosi nam ogoljenu suštinu ljudi 21. vijeka, ljudi koji su željni samo ljubavi. Svijet iz njegovih pjesama nije uvijen u celofan, njegove karte su otvorene. Na tebi je da procijeniš da li to što oni nude je vrijedno rizika.

Autor zbirke pjesama, iako perfidno daje pravu sliku svijeta, u pozadini ostavlja iskru ljubavi, kao lajt motiv svake pjesme. Iskra iako mala ponekad je dovoljna da zapali plamen i otjera tigra. Strah koji vidimo tigrovim očima je jačina naše ljubavi.

Kao što autor sam ističe sloboda je u nama, jer mi smo isključivo oni koji odlučuju sa koje strane kaveza ćemo se naći, mi smo taj ključ koji otvara vrata tog kaveza.

Krenemo li od toga autorovo je stajalište da ne postoji prepreka koja nam može stati na put do konačne spoznaje, do samog oslobođenja od stega društva koje nam se nameću.Vješto koketiranjem sa simbolima autor nam daje novu dimenziju ljudskog postojanja, vršeći sublimaciju ljudskog postojanja u jednu riječ, a to je ljubav.

Recenziju napisala: Dragana Latinović, spisateljica, BiH