Proza

Kako da ne pišem o braći kad je moj brat sveti redovnik franjevac i kada sam počasna majka dvojice sinova i jedne kćeri. Dijeliti bratsku ljubav iskreno i nesebično mogu svaki dan, a mogu i svjedočiti kako bratska ljubav može planine premještati duhom bratskim, duhom najjačim.